Om mig

Jag tog min jur.kand examen 1990 och har sedan dess arbetat som miljöjurist. I många år var jag anställd vid Juridicum i Uppsala undervisade då i ämnet både där och vid andra universitet och högskolor.  Jag har även bland annat arbetat som jurist för Svenska Naturskyddsföreningen, har erfarenhet av arbete med förorenad mark från min tid hos Länsstyrelsen i Uppsala samt har under senare år många intressanta mål som t ex ombud för Djurgården-Lilla Värtans miljöskyddsförening i EU-domstolen, ombud för sakägare i det uppmärksammade Bungemålet på Gotland (Ojnareskogen), ombud för Aktion Rädda Vättern och ett antal naturskyddsföreningar när det gäller skyddet av Vättern (Norra Kärr, gasborrningar och Försvarsmaktens utökade övningar) och ombud för Svenska Rovdjursföreningen i målet om den s k Junselevargen.

 

Jag har kontor norr om Stockholm och i centrala Uppsala, men tar mig om möjligt gärna till dig för ett möte.