Referenser

Skriv ut

Nedan följer ett urval av de uppdragsgivare GBH Miljörätt har och har haft under åren

Miljöorganisationer (ombud för):

 

 

Enskilda (ombud):

 

Diverse ärenden rörande detaljplaner, bygglov, enskilda avlopp, förorenad mark och hälsoolägenheter

 

Myndigheter

Ansvarsutredningar vad gäller ansvar för förorenad mark för Länsstyrelsen i Uppsala

 

Övrigt