Välkommen till GBH Miljörätt

GBH Miljörätt är en liten juristbyrå med stor kunskap i miljörätt. Min affärsidé är att arbeta för en ekologiskt hållbar utveckling genom att bistå enskilda, miljöorganisationer, myndigheter och företag inom miljörätt och plan- och bygglagstiftning.

 

Miljörätt är ett omfattande och föränderligt rättsområde som kräver specialistkunskaper.  Även EU:s miljölagstiftning ingår som en del av den svenska miljörätten. Till detta kommer miljödomstolarnas praxisutveckling som också den ständigt förändrar rättsläget. Jag har mångårig erfarenhet och kan bistå med allt från utbildning till företräde inför domstol. Under senare år har jag haft flera intressanta uppdrag bland annat som ombud för en sakägare i det uppmärksammade Bungemålet på Gotland (Ojnareskogen), Ärna flygplats i Uppsala och jag företräder för närvarande Aktion Rädda Vättern, ett antal naturskyddsföreningar samt Fältbiologerna när det gäller skyddet av Vättern (gruvan Norra Kärr, gasborrningar samt Försvarsmakten övningar). Jag har också erfarenhet från EU-domstolen och Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

 

Kontakta mig så kan vi diskutera vilken hjälp just du, din förening eller ditt företag behöver. Den första inledande rådgivningen via telefon eller mail utför jag gratis (1 timme) och ger dig då förslag på hur vi kan gå vidare i just ditt ärende.