Kontakta Gunilla Högberg Björck
Address:
Östra Ågatan 53, 5 tr
753 22 Uppsala
Phone:
0763-22 61 24
Mobile:
Skype:gunilla.bjorck
Send an email. All fields with an * are required.
Miscellaneous Information:

GBH Miljörätt har även kontor i norra Stockholm, Kattfotstigen 2, 197 34 Bro

Sänd aldrig in material eller andra skriftliga uppgifter till mig innan jag har accepterat att bistå dig. Beskriv bara ditt problem i allmänna ordalag om du väljer att sända e-post. Anledningen är att det finns risker att jag företräder annan part i ärendet, och då kan det uppstå intressekonflikter.