Referenser

Nedan följer ett urval av de uppdragsgivare GBH Miljörätt har och har haft under åren

Miljöorganisationer (ombud för):

 

 • Naturskyddsföreningen Örebro län, Naturskyddsföreningen Östergötlands län, Naturskyddsföreningen Skaraborgs län, Naturskyddsföreningen Jönköpings län, Naturskyddsföreningen Askersund, Naturskyddsföreningen Tranås, Naturskyddsföreningen Vadstena, Naturskyddsföreningen Motala, Naturskyddsföreningen Ödeshög, Naturskyddsföreningen Linköping, Naturskyddsföreningen Bankeryd, Naturskyddsföreningen Gullspång, Naturskyddsföreningen Töreboda, Naturskyddsföreningen Karlsborg samt Fältbiologerna vad gäller gruvetablering vid Norra Kärr (Gränna), Havsmon (Karlsborg), Zinkgruvan (Askersund) och Försvarsmakten skjutningar vid flygskjutmålet Hammaren i Vättern 
 • Naturskyddsföreningen Norrbotten vad gäller gruvbrytning i Liikavaara (Aitik), Gällivare kommun
 • Föreningen Skydda Skogen vad gäller vattenverksamhet i Borås
 • Urbergsgruppen Sverige med undergrupperna Urbergsgruppen Grenna och Urbergsgruppen Klintehamn vad gäller gruvetablering vid Norra Kärr och kalkstensbrytning i Bunge, Klintehamn, Klinthagen och Cementa på Gotland. Urbergsgruppen Flivik Gåsfjärden vad gäller fortsatt och utökad täkt- och krossverksamhet i Oskarshamn.
 • Dellenbygdens Naturskyddsförening vad gäller gruvverksamhet i Hudiksvall (Brickagruvan)
 • Gruvkampen Dalsland vad gäller gruvetablering i Dingelvik (Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud, Åmål)
 • Naturskyddsföreningen Gävleborgs län, föreningen Rädda Storsjön - gruvdrift ett hot och Storsjöns fiskevårdsområdesförening vad gäller gruvetablering vid Vindfall/Sörtärnan (Gävle, Sandviken)
 • Miljögruppen Pite Älvdal och Naturskyddsföreningen Norrbotten vad gäller gruvetablering i Laver (Älsvbyn)
 • Naturskyddsföreningen i Bohuslän vad gäller täktverksamhet (Sotenäs)
 • Naturskyddsföreningen Gnosjö vad gäller detaljplan och strandskydd (Gnosjö)
 • Göteborgs Ornitologiska förening vad gäller artskydd 
 • Naturskyddsföreningen Kungsbacka och föreningen Värna Onsala vad gäller vägdragning, artskydd och påverkan på vatten och Natura 2000-område (Kungsbacka)
 • Föreningen Nätverket Årstafältet vad gäller bebyggelse och fornlämningsfynd
 • Svenska Rovdjursföreningen i mål om skyddsjakt på den s k Junselevargen
 • Greenpeace vad gäller talerätt
 • Naturskyddsföreningen Uppsala län och Uppsala krets angående Ärna flygplats (Uppsala)
 • Naturskyddsföreningen riks angående utbyggnad av vattenkraft i Dalälven, Untraverket (Tierp)
 • Föreningen Norrvikens Trädgårdssällskap i bl a EU-kommissionen, anmälan mot Sverige angående ohörsamhet mot Natura 2000-bestämmelserna samt talerätt för miljöorganisationer. Även mål om artskyddsdispens, (Båstad)
 • Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening i EU-domstolen (C-263/08) – detta mål ledde till en direkt lagändring i miljöbalken där talerätten för miljöorganisationer utvidgades

 

Enskilda (ombud):

 • Enskilda sakägare angående gruvetablering vid Norra Kärr (Gränna), Havsmon (Karlsborg), Vindfall/Sörtärnan (Gävle. Sandviken), Dingelvik (Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Åmål), Virrestad, Järrestad, Gislövshammar, Tosterup och Flagabro (Österlen), Rönnbäck (Storuman), Jugansbo (Heby), Bricka (Hudiksvall)
 • Enskilda sakägare angående flygskjutmålet Hammaren (Karlsborg)
 • Enskilda sakägare angående täktverksamhet vid Klintehamn (Gotland), Flivik (Oskarshamn), Ävja (Sotenäs), Kvarnnibble (Upplands-Bro), Malma (Finspång), Bunge (Gotland), Flivik (Oskarshamn)
 • Enskilda sakägare angående kraftvärmeverk (Stockholm) 
 • Enskilda sakägare angående industrihamn och täktverksamhet (Håbo)
 • Enskilda sakägare angående Ärna flygplats, inklusive anmälan till Europadomstolen för mänskliga rättigheter (Uppsala) 
 • Enskilda sakägare angående Veckholms skjutfält (Enköping)
 • Ombud för sakägare angående Norra länken/Bellevueparken, anmälan till Europadomstolen för mänskliga rättigheter (Stockholm)

 

Diverse ärenden rörande detaljplaner, bygglov, enskilda avlopp, förorenad mark och hälsoolägenheter

 

Myndigheter

Ansvarsutredningar vad gäller ansvar för förorenad mark för Länsstyrelsen i Uppsala

 

Övrigt

 • Samarbete med Milieu Ldt angående överensstämmelsekontroll och bedömning av Sveriges efterlevnad av EU:s miljölagstiftning med rapportering till EU-kommissionen
 • Kursdag i miljörätt Region Gotland och Strängnäs kommun
 • Föreläsningar och kurser i miljörätt Uppsala universitet (i Uppsala och Visby), Linköpings universitet, Stockholms universitet och Mälardalens högskola
 • Föreläsningar i miljörätt för WRS Uppsala AB tillsammans med Ekolagen Miljöjuridik AB
 • Kurser i miljörätt för Naturskyddsföreningen Karlskrona, Västra Götaland och Östergötland
 • Rapport ” Ett decennium med miljöbalken, Har ändringarna i miljöbalken förstärkt eller försvagat miljöskyddet?” för Naturskyddsföreningen
 • Kretshandledningar angående vindkraft och externa köpcentra för Naturskyddsföreningen

 

 

 

© GBH Miljörätt. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.