Mitt bolag

 

 GBH Miljörätt är ett enkvinnoföretag som drivs av mig, Gunilla Högberg Björck.

 

Jag tog min jur.kand examen år 1990 och har sedan dess arbetat som jurist med specialisering i miljörätt. I många år var jag anställd vid Juridicum i Uppsala och undervisade då i ämnet både där och vid andra universitet och högskolor. Jag har även bland annat arbetat som jurist för  Naturskyddsföreningens rikskansli i två omgångar och har erfarenhet av arbete med förorenad mark från min tid hos Länsstyrelsen i Uppsala. 

Mitt första mål som juridiskt ombud i miljöärenden hade jag år 1998 och sedan 1 april år 2009 driver jag GBH Miljörätt på heltid och har hela Sverige som mitt geografiska område. Jag företräder miljöorganisationer och privatpersoner i miljömål och arbetar enbart på ”den gröna sidan”. De ärenden och de miljömål jag fungerat som juridiskt ombud i under åren har rört allt från hamnar, vägar, flygplatser, detaljplaner, hälsoolägenheter, artskydd och talerätt. Under senare år har jag anlitats som ombud i flera gruvärenden som Norra Kärr, Havsmon, Vindfall/Sörtärnan, Österlen, Zinkgruvan, Laver och Liikavaara (Aitik). Det har också blivit ett antal mål om täktverksamheter varav det mest kända är Bungemålet på Gotland. 

 

 

Jag har kontor i Enköping, men tar mig om möjligt gärna till dig för ett möte.

 

 

Personuppgiftpolicy

I maj 2018 införs GDPR, en ny reglering inom EU för dataskydd, som ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). GDPR innebär större rättigheter för dig att bestämma hur dina personuppgifter hanteras. Bland annat innebär det att vi behöver ditt samtycke för att behandla dina personliga data.

Denna Integritetspolicy förklarar hur och varför GBH Miljörätt behandlar personuppgifter. Den förklarar också hur vi arbetar för att skydda din integritet och vad du har för rättigheter vad gäller vår behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvar

GBH Miljörätt är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter och vi värnar om säkerhet och integritet vid vår personuppgiftsbehandling.  

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

För att jag ska kunna företräda dig som juridiskt ombud behöver jag få en fullmakt av dig där dina personuppgifter framgår. För att kunna inkomma med yttranden och överklaganden m m  för din räkning kräver flera lagar att personuppgifter lämnas, t ex förvaltningslagen, rättegångsbalken och miljöbalken. Behandlingen är alltså nödvändig för att fullgöra det uppdrag du givit GBH Miljörätt.

De personuppgifter du lämnar kommer då att finnas hos GBH Miljörätt dels i den fullmakt du skickar in, dels i de handlingar jag som ditt ombud skriver och skickar till myndigheter och domstolar. Dessa senare handlingar blir offentliga handlingar så snart de når myndigheten eller domstolen.

Jag använder uppgiften om din mailadress och ditt telefonnummer för att kunna kommunicera frågor och handlingar och för att kunna ge dig information i pågående ärenden. GBH Miljörätt använder dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

GBH Miljörätt anger aldrig personuppgifter på sin hemsida gbhmiljoratt.se.

GBH Miljörätt behandlar dina personuppgifter endast under den tidsperiod som är nödvändig för att uppfylla ändamålet med varför personuppgifterna behandlas eller under en sådan tidsperiod som är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Personuppgifter (inklusive e-postadress) som lämnas i samband med ärenden där jag företrätt dig eller i andra sammanhang sparas bara så länge som du önskar det. Om du så önskar tar vi bort dina personuppgifter.

GBH Miljörätt vidtar tekniska åtgärder för att säkerställa ett adekvat skydd för dina personuppgifter. Vi använder IT-system som erbjuder en adekvat nivå av säkerhet.  Personuppgifter delas aldrig med personuppgiftsbiträde eller annan som hanterar uppgifterna för GBH Miljörätts räkning.

Vilka personuppgifter sparas

GBH Miljörätt kommer endast att behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet för vilket de behandlas.

GBH Miljörätt sparar de personuppgifter som behövs för att vi ska kunna uppträda som ditt juridiska ombud. Vi behöver även spara dessa uppgifter för att kunna skicka fakturor på utfört uppdrag och liknande. Dessa är:

Namn

Adress

Personnummer (i förekommande fall)

Fastighetsbeteckning (i förekommande fall)

GBH Miljörätt sparar även:

Mailadress

Telefonnummer

för att möjliggöra kontakt under pågående uppdrag och för eventuella framtida kontakter.

 Dina rättigheter

 Från och med 25 maj 2018 kommer du att ha följande rättigheter:

  • Att begära och få ut ett utdrag över vilka personuppgifter GBH Miljörätt behandlar om dig med de begränsningar som tillkommer enligt lag. Denna rätt kan nyttjas en gång per kalenderår och individ. Fler utdrag än ett per kalenderår kan komma att förenas med en administrationskostnad.
  • Att begära att GBH Miljörätt redigerar personuppgifter som rör dig i enlighet med lag.
  • Att få sina personuppgifter raderade i den mån denna möjlighet finns enligt lag.

Efter att ha gett GBH Miljörätt ditt samtycke kan du när som helst återkalla detta samtycke kopplat till en viss typ av behandling av personuppgifter. Följden av att du återkallar ditt samtycke blir att GBH Miljörätt upphör med den behandling som samtycket rör, men bara om vi saknar annan laglig grund för behandlingen.

GBH Miljörätt kan fortsätta sin behandling av personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att följa relevant lagstiftning. Därigenom kan dina rättigheter under detta avsnitt begränsas av lag.

Om du vill utnyttja någon av dessa rätter, var god skicka en förfrågan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Godkännande

Du som har skrivit under ett avtal med GBH Miljörätt behöver inte godkänna byråns hantering av personuppgifter igen, men läs dem gärna samt hur vi hanterar dina personuppgifter.

Du som däremot inte har skrivit under något avtal tidigare behöver godkänna att vi hanterat dina personuppgifter. Gör det via mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så snart som möjligt. 

 

Tags:
© GBH Miljörätt. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.